ผู้นำการเมืองการปกครองของไทย

12584052_651845734954622_1972234180_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

12625820_651845751621287_1576705619_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 2 พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)

12583726_651845774954618_1982555204_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 3 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

12583689_651845791621283_246739514_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 4 พันตรี ควง อภัยวงศ์

12575810_651845824954613_954552866_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 5 นายทวี บุณยเกตุ

12571415_651845831621279_2103019616_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 6 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

12596122_651845838287945_823145825_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 7 นายปรีดี พนมยงค์

12571400_651845848287944_2142631931_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 8 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

12625681_651845864954609_1450247926_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 9 นายพจน์ สารสิน

12583828_651845881621274_359617800_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 10 จอมพล ถนอม กิตติขจร

12606829_651845901621272_1190168660_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 11 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

12596101_651845924954603_1612461828_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 12 นายสัญญา ธรรมศักดิ์

12583817_651845931621269_959848634_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 13 พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

12583726_651845944954601_71590940_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 14 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

12584085_651845954954600_656223713_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 15 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

12583751_651845981621264_1060821414_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 16 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

12571272_651845994954596_1404156477_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 17 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

12576112_651845998287929_1235626912_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 18 นายอานันท์ ปันยารชุน

12571414_651846028287926_703807018_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 19 พลเอก สุจินดา คราประยูร

12607096_651846051621257_1045644180_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 20 นายชวน หลีกภัย

12584060_651846061621256_884173384_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 21 นายบรรหาร ศิลปอาชา

12575777_651846068287922_979926588_n (1)

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 22 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

12583959_651846104954585_1269691122_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 23 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

12607389_651846148287914_2045134254_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 24 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

12576376_651846171621245_1738304592_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 25 นายสมัคร สุนทรเวช

12625712_651846201621242_2130661402_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 26 นายสมชาย วงสวัสดิ์

12583658_651846218287907_1832736044_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 27 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

12583697_651846244954571_1799280291_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 28 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

12583754_651846274954568_1934682818_n

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 29 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิง : http://hilight.kapook.com/view/107434

โฆษณา